Η λειτουργία του πατέρα

    Η οικογένεια αποτελεί τον πρώτο και βασικό κορμό της οργανωμένης κοινωνικής συμβίωσης. Πρόκειται για έναν ζωντανό οργανισμό που ανάλογα το χρονικό σημείο και το πολιτισμικό πλαίσιο μεταβάλλεται και αλλάζει […]

Γονικός Ρόλος – Η στήριξη ως θεμέλιο της αναπτυξιακής πορείας του παιδιού

    Η ανθρώπινη προσωπικότητα ορίζεται ως ένα σύνολο ρόλων. Πιο συγκεκριμένα, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούμε μέσα σε μία καινούρια συνθήκη και το πως διαμορφώνουμε τον τρόπο σκέψης και […]

Γονικός Ρόλος – Η Προσαρμογή του Παιδιού στην Εποχή του Covid-19

   Τον Δεκέμβριο του 2019 εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην Κίνα ο νέος κορωνοιός SARS-Cov-2, που προκαλεί την ασθένεια Covid-19 και στις μόλις στην 11 Μαρτίου 2020 ο Παγκόσμιος Οργανισμός […]

Γονεοποιημένα Παιδιά. Όταν το παιδί παίρνει ρόλο ενήλικα.

   Ο όρος «Γονεοποιημένα Παιδιά» δεν είναι ευρέως γνωστός, ωστόσο το συγκεκριμένο φαινόμενο είναι πολύ έντονο, ιδιαιτέρως στη χώρα μας. Η παραπάνω έννοια αναφέρεται σε παιδιά, τα οποία έχουν αναλάβει […]

Scroll to Top