Ομαδική Ψυχοθεραπεία

Ομαδική Ψυχοθεραπεία

Η Ομαδική Ψυχοθεραπεία αποτελεί πολυδύναμο εργαλείο για να ανακαλύψουμε καλύτερα τον εαυτό μας, να τον καθρεφτίσουμε και να τον συνδέσουμε με άλλους σε ένα ασφαλές και προστατευμένο πλαίσιο. Οι φωνές δίπλα μας αντικατοπτρίζουν φωνές του ίδιου μας του εαυτού, μιας και οι άνθρωποι δεν είμαστε μονόπλευρα όντα, αλλά πολυδιάστατες προσωπικότητες. Κάθε φωνή θα αποτελεί και μια διαφορετική οπτική γωνία – μια διαφορετική επιλογή. Ο τρόπος, με τον οποίο μία ομάδα λειτουργεί φροντιστικά και αναπλαισιωτικά σε κάθε προβληματισμό των μελών, κάνει τους δρόμους της επιλογής πιο καθαρούς και το περπάτημα σ’ αυτούς πιο σίγουρο, διώχνοντας την μοναξιά και την αδυναμία.

Η Ομαδική Ψυχοθεραπεία αποτελεί πολυδύναμο εργαλείο για να ανακαλύψουμε καλύτερα τον εαυτό μας, να τον καθρεφτίσουμε και να τον συνδέσουμε με άλλους σε ένα ασφαλές και προστατευμένο πλαίσιο. Οι φωνές δίπλα μας αντικατοπτρίζουν φωνές του ίδιου μας του εαυτού, μιας και οι άνθρωποι δεν είμαστε μονόπλευρα όντα, αλλά πολυδιάστατες προσωπικότητες. Κάθε φωνή θα αποτελεί και μια διαφορετική οπτική γωνία – μια διαφορετική επιλογή. Ο τρόπος, με τον οποίο μία ομάδα λειτουργεί φροντιστικά και αναπλαισιωτικά σε κάθε προβληματισμό των μελών, κάνει τους δρόμους της επιλογής πιο καθαρούς και το περπάτημα σ’ αυτούς πιο σίγουρο, διώχνοντας την μοναξιά και την αδυναμία.
Η Ομαδική Ψυχοθεραπεία αποτελεί πολυδύναμο εργαλείο για να ανακαλύψουμε καλύτερα τον εαυτό μας, να τον καθρεφτίσουμε και να τον συνδέσουμε με άλλους σε ένα ασφαλές και προστατευμένο πλαίσιο. Οι φωνές δίπλα μας αντικατοπτρίζουν φωνές του ίδιου μας του εαυτού, μιας και οι άνθρωποι δεν είμαστε μονόπλευρα όντα, αλλά πολυδιάστατες προσωπικότητες. Κάθε φωνή θα αποτελεί και μια διαφορετική οπτική γωνία – μια διαφορετική επιλογή. Ο τρόπος, με τον οποίο μία ομάδα λειτουργεί φροντιστικά και αναπλαισιωτικά σε κάθε προβληματισμό των μελών, κάνει τους δρόμους της επιλογής πιο καθαρούς και το περπάτημα σ’ αυτούς πιο σίγουρο, διώχνοντας την μοναξιά και την αδυναμία.
Scroll to Top