Ψυχοεκπαιδευτικό Παιχνίδι

Ψυχοεκπαιδευτικό Παιχνίδι

Η συναισθηματική αγωγή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την σωματική αγωγή. Όταν ενεργοποιούμε το σώμα και τις αισθήσεις μας, ενεργοποιούμε ταυτόχρονα και πολλά συναισθήματα μας. Για να κάνουμε επιλογές, είναι σημαντικό να ξέρουμε τι μας κάνει να αισθανόμαστε ευχάριστα. Το ψυχο-εκπαιδευτικό παιχνίδι εφαρμόζεται κυρίως στην παιδικής ηλικία και την προ εφηβεία, όπου τα παιδιά λειτουργούν και εκφράζονται μέσω των δραστηριοτήτων τους. Μέσα από ένα ευρύ φάσμα παιχνιδιών και «αγωνισμάτων» (ζωγραφική, μουσικοκινητικά παιχνίδια, μικρούς στίβους) , το παιδί μαθαίνει να βρίσκει τις κλίσεις του και στρέφεται προς τα πράγματα που του αρέσουν. Μαθαίνει να συνεργάζεται και να προχωρά, αποδεχόμενο και τις νίκες και τις ήττες που έρχονται. Χτίζει τα όριά του και καλλιεργεί την προσωπικότητά του, μέσα σε ένα ασφαλές και φροντισμένο πλαίσιο. Οι δραστηριότητες μπορεί να πραγματοποιηθούν σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο και αφορούν μικρές ομάδες παιδιών, διαχωρισμένες αναλόγως την ηλικία και τα ενδιαφέροντα των παιδιών.

Η συναισθηματική αγωγή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την σωματική αγωγή. Όταν ενεργοποιούμε το σώμα και τις αισθήσεις μας, ενεργοποιούμε ταυτόχρονα και πολλά συναισθήματα μας. Για να κάνουμε επιλογές, είναι σημαντικό να ξέρουμε τι μας κάνει να αισθανόμαστε ευχάριστα. Το ψυχο-εκπαιδευτικό παιχνίδι εφαρμόζεται κυρίως στην παιδικής ηλικία και την προ εφηβεία, όπου τα παιδιά λειτουργούν και εκφράζονται μέσω των δραστηριοτήτων τους. Μέσα από ένα ευρύ φάσμα παιχνιδιών και «αγωνισμάτων» (ζωγραφική, μουσικοκινητικά παιχνίδια, μικρούς στίβους) , το παιδί μαθαίνει να βρίσκει τις κλίσεις του και στρέφεται προς τα πράγματα που του αρέσουν. Μαθαίνει να συνεργάζεται και να προχωρά, αποδεχόμενο και τις νίκες και τις ήττες που έρχονται. Χτίζει τα όριά του και καλλιεργεί την προσωπικότητά του, μέσα σε ένα ασφαλές και φροντισμένο πλαίσιο. Οι δραστηριότητες μπορεί να πραγματοποιηθούν σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο και αφορούν μικρές ομάδες παιδιών, διαχωρισμένες αναλόγως την ηλικία και τα ενδιαφέροντα των παιδιών.
Η συναισθηματική αγωγή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την σωματική αγωγή. Όταν ενεργοποιούμε το σώμα και τις αισθήσεις μας, ενεργοποιούμε ταυτόχρονα και πολλά συναισθήματα μας. Για να κάνουμε επιλογές, είναι σημαντικό να ξέρουμε τι μας κάνει να αισθανόμαστε ευχάριστα. Το ψυχο-εκπαιδευτικό παιχνίδι εφαρμόζεται κυρίως στην παιδικής ηλικία και την προ εφηβεία, όπου τα παιδιά λειτουργούν και εκφράζονται μέσω των δραστηριοτήτων τους. Μέσα από ένα ευρύ φάσμα παιχνιδιών και «αγωνισμάτων» (ζωγραφική, μουσικοκινητικά παιχνίδια, μικρούς στίβους) , το παιδί μαθαίνει να βρίσκει τις κλίσεις του και στρέφεται προς τα πράγματα που του αρέσουν. Μαθαίνει να συνεργάζεται και να προχωρά, αποδεχόμενο και τις νίκες και τις ήττες που έρχονται. Χτίζει τα όριά του και καλλιεργεί την προσωπικότητά του, μέσα σε ένα ασφαλές και φροντισμένο πλαίσιο. Οι δραστηριότητες μπορεί να πραγματοποιηθούν σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο και αφορούν μικρές ομάδες παιδιών, διαχωρισμένες αναλόγως την ηλικία και τα ενδιαφέροντα των παιδιών.
Scroll to Top